Vallankumouksellinen tapa tuottaa sähköä merivedestä

globe

Lontoolainen MIT-teknillinen korkeakoulu on tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan ihmiskunnalla on valtavat käyttämättömät resurssit tuottaa sähköä osmoosin avulla käyttämällä makeaa jokivettä, joka virtaa joista meriveteen. Kahden eri suolapitoisuuden omaavan nesteen kohtauspintaan asetettava puoliläpäisevä kalvo pystyy tuottamaan pitoisuuserosta oikealla tekniikalla merkittäviä määriä sähköä. Eri suolapitoisuudesta johtuva…