Shanghai World Expo ekologisuuden airueena

Nykyajan asettamat haasteet urbanisoitumisen vaikutuksista ihmisten elämään ja asumiseen toivat valtiot yhteen Shanghain Maailmannäyttelyssä 2013. Messujen slogan ”Better City – Better Life” käsitteli ihmisen ja asutun ympäristön välistä suhdetta, ja kuinka valtiot eri puolilla maailmaa ovat lähteneet ratkomaan tähän liittyviä ongelmia.

Kaupungistumiseen liittyvä problematiikka on hyvin erilaista isäntämaa Shanghaissa, ja esimerkiksi Suomessa. Kuitenkin kyse ei ole ainoastaan kaupungistumisesta, vaan globalisaatio on kaupungistumisen johdannaistuote. Näin ollen voidaan pitää hyvinkin hedelmällisenä sitä, että maailman valtiot kerääntyvät yhteen oppimaan muiden virheistä ja oivalluksista.

Shanghain maailmannäyttely oli myös teemaltaan menestys. Se nautti koko maailmannäyttelyiden historian suurimmasta kävijämäärästä. Näyttelypaviljonkeihin kävi tutustumassa ennätykselliset 73 miljoonaa ihmistä. Vierailijat pääsivät nauttimaan paitsi valtioiden omista paviljongeista, myös yritykset osallistuivat omalta osaltaan, ja näiden lisäksi oli teemapaviljonkeja kuten ”Urban Footprints” tai ”Urban Future”.

Näyttelyn aikana paviljonkien ja näytteluiden pääpaino oli ekologisilla ja kestävään kehitykseen tähtäävillä teknologioilla. Keksinnöt, jotka pitkällä tähtäimellä onnistuvat kääntämään maailman hiilijalanjäljen positiiviseen suuntaan ovat merkittäviä, ei ainoastaan rahallisesti vaan myös maailman ja valtioiden välisen stabilititeetin ylläpitämisessä. Suomi osallistui näyttelyyn korostamalla puun käytön mahdollisuuksia, erityisesti puurakentamisen osalta. Näyttelyllä on myös tärkeä rooli kauppayhteistyön kehittämisen kannalta. Jo nyt Kiina ja tietyt Aasian maat ovat tärkeä asiakaskunta Suomen ekologisille rakennusmateriaaleille, mutta markkinoilla valtiksi ei riitä pelkkä tekninen osaaminen. Tarvitaan myös hieman showmiestaitoja, ja näille otollinen areena on nimenomaan maailmannäyttely.

Suurta kiinnostusta herätti myös Saudi-Arabian ja muiden Persianlahden maiden suhtautuminen alueen heikkeneviin makeanvedenvaroihin. Suomi on eräs johtavista makeanveden käsittelyyn erikoistuneista maista, ja maailmannäyttelyn tarjoamat näkymät muiden maiden ongelmiin kannustavat myös suomalaisia yrityksiä markkinoimaan optimoituja ratkaisuja ulkomaille. Suomen vedenkäsittely ja -kierrätys herätti suurta mielenkiintoa, ja kun otetaan huomioon että vesiresurssien  heikkoutta on väläytelty jopa uuden maailmanlaajuisen kriisin syynä tulevaisuudessa, nämä  tarjoutuvat mahdollisuudet tulee ottaa hyvin vakavaan tarkasteluun.