Sininen Talous – Elämää Meressä ja Rannikolla

Korean Yeoshu 2012 maailmannäyttelyn teema oli rannikon ja valtamerien elämän harmooninen yhteensovittaminen. Luonnonvarojen huvetessa, ihmiskunta on kääntänyt katseensa yhtä suuremmissa määrin kohti aavaa ulappaa, josta tutkimatta on vielä tänäkin päivänä 95 %.

Maailmannäyttelyssä esiteltiin teknologioita, joilla on tulevaisuudessa mahdollista tuottaa energiaa ja ravintoa merestä entistä ympäristöystävällisemmin, sekä korostettiin rannikkovesien nykyään jo sietämätöntä kuormitusta ihmisen taholta. Näihin päiviin saakka valtameret ovat näyttäytyneet useimmille ihmisille välttämättömänä pahana. Niitä on pidetty melkeinpä kaikkivaltiaan asettamina koetuskivinä jotka ovat estäneet ihmisten levittäytymisen tehokkaammin uusille mantereille. Ne on nähty myös kehittymisen eriyttäjinä, sekä ylimääräisten rahti- ja kuljetuskustannusten aiheuttajana muuten sulavilla kauppareiteillä.

Korean maailmannäyttelyssä haluttiin kääntää kaikki tämä päälaelleen. Pääpaino ei ollut meren rooli rannikon kehittymisen stoppaajana, vaan paviljongeissa esitettiin mahdollisuuksia uusista ihmisyhteisöistä, jotka ovat oppineet elämään valtameren kanssa symbioosissa. Tämä käsitti energiatalouden, ekologisuuden ja jopa asumisen. Tulevaisuuden ihminen saattaa elää niin kutsutussa ”Sinisessä Taloudessa”, mikä voi tarkoittaa kokonaisten ihmisyhdyskuntien muuttamista valtamereen.

Mietittäessä maailman merien pinta-alaa, ja niiden tarjoamien resurssien tutkimuksen määrää käy hyvin selvästi esille se, että valtameristä todellakin voi löytyä vastaus moneen ihmiskuntaa tällä hetkellä puhuttavaan ongelmaan. Merien ei tarvitse olla ihmiselle uhka, eikä ihmisen merelle. Yeoshussa ajatuksessa mentiin niin pitkälle, että kokonainen näyttelypaviljonki rakennettiin akvaarion sisälle. Valtavan näyttelytilan katossa ja seinissä uiskenteli valaita ja muita merikaloja yhteisymmärryksessä vaeltavien messuvieraiden kanssa.

Yeoshun maailmannäyttely tarjosi satojen maiden paviljongeissa sekä ratkaisuja alueen merien ja vesistojen pulmiin, että inspiraatiota keskusteluun valtioiden ja yritysten välillä kuinka meidän kaikkien yhteiset meret saadaan säilytettyä elinkelpoisina. Syy-seuraussuhdehan on, että mitä elinkelpoisempi merialue, sitä paremmin myös sitä ympäröivällä rannikkoalueella menee. Maailman meriin liittyvä teknologia tuo yhteisten vesialueiden avulla yhteen yllättäviäkin yhteistyökumppaneita. Maailman vesistösuojeluun on eri tahojen helppo hypätä mukaan, ja olla kuin kala vedessä.