Suomen Kirnu paviljonki palkinnoille Shanghaissa

Shanghain 2010 maailmannäyttelyssä Suomen paviljonki palkittiin koko maailmannäyttelyn parhaana. Suomalaisen JMKK arkkitehtitoimiston suunnittelema ja ideoima ”Kirnu” palkittiin kestävää kehitystä ja urbanisoitumisen uhkia torjuvassa näyttelyssä sekä idealtaan että toteutukseltaan parhaana.

Kirnun pääperiaatteita oli innovatiivisuus, ekologisuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen rakentamisen ja käytön aikana. Kirnun suunnittelussa hyödynnettiin Tekla Structures 3D-mallinnusohjelmaa, joka on jo itsessään hieno käyntikortti Suomen paviljongille. Tekla Structures on maailman kehittyneimpiä ja innovatiivisimpia 3D suunnittelutyökaluja, ja maailmannäyttelypaviljonki oli rakenteellisesti niin ainutlaatuinen, että ilman kehittynyttä mallinnustekniikkaa ja sen suomaa mahdollisuutta reaaliaikaisesti valvoa kohteen valmistumista, olisi hukkaan mennyt paitsi rahaa myös aikaa ja energiaa.

Huippuluokkaa olevan suomalaisen mallinnuksen avulla pystyttiin myös toteuttamaan kestävän kehityksen mukainen rakennusmateriaalien optimointi. Eräs rakentamisen suurimmista ympäristökuormituksista syntyy hukkamateriaalin määrästä. Reaaliaikaisesti mallintamalla Kirnu, pystyttiin huolehtimaan siitä, että hankkeesta syntyi mahdollisimman vähän jätettä.

Maailmannäyttelyn loputtua, kaikki paviljongit joututaan myös purkamaan. Tekla Structures ohjelmalla suunniteltiin jo rakennesuunnitteluvaiheessa yksityiskohtainen kohteen purkusuunnitelma. Parhaassa tapauksessa purkusuunnitelman yhteydessä voidaan alkaa jo haarukoida materiaalien uudelleenkäyttökohteita. Olisikin mielenkiintoista, jos seuraavan vuoden 2012 Yeoshin maailmannäyttelyssä esillepanijoiden olisi täytynyt rakentaa näyttelytilansa aiemman näyttelyn purkumateriaaleista. No ehkäpä tämä on vielä tulevaisuutta.

Tosin jo tällä hetkellä Teklan 3D mallinnus mahdollistaa jo suunnitteluvaiheessa aikanaan purettavan rakennuksen sijoittelun purun jälkeen uudelleen koottavaksi. Tämä suomalaisen tietomallinnusyrityksen sovelluksen nimi on ”augmentated reality”. Tällöin valmiiseen malliin pystytään syöttämään uuden sijoituspaikan maapohja- ja muut tarvittavat tiedot.

Tosin Shanghain maailmannäyttelyn tilanteessa tähän kunnianhimoiseen suunnitelmaan Kirnun uudelleenrakentamisesta ei aivan ylletty. 7 miljoonaa euroa maksaneesta paviljongista oli useita kiinnostuneita ostajia, mutta valitettavasti hanke kaatui lopulta kiinalaisten viranomaisten byrokratiaan.