Vallankumouksellinen tapa tuottaa sähköä merivedestä

globe

Lontoolainen MIT-teknillinen korkeakoulu on tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan ihmiskunnalla on valtavat käyttämättömät resurssit tuottaa sähköä osmoosin avulla käyttämällä makeaa jokivettä, joka virtaa joista meriveteen. Kahden eri suolapitoisuuden omaavan nesteen kohtauspintaan asetettava puoliläpäisevä kalvo pystyy tuottamaan pitoisuuserosta oikealla tekniikalla merkittäviä määriä sähköä. Eri suolapitoisuudesta johtuva liike puoliläpäisevän kalvon läpi aiheuttaa liike-energiaa, joka on mahdollista kerätä talteen ja muuntaa sähköksi.

Samaa tutkimusta on tehty jo 70-luvulla teoreettisesti, mutta vasta nykyteknologia mahdollistaa uudet materiaalit, joiden avulla tarpeeksi ohut, mutta laaja puoliläpäisevä kalvo käytännössä voitaisiin toteuttaa. Tiedemiehet ovat kehitelleet jopa ajatusta eräänlaisesta voimalaitoksesta, joka pystyy kustannustehokkaasti hyödyntämään innovatiivista tekniikkaa.

Toinen mahdollinen käyttökohde osmoosisähkölle on Lähi-itä. Makeanveden puutteesta kärsivät Persianlahden valtiot ovat jo useita vuosia muuntaneet meren suolavettä makeaksi vedeksi talouskäyttöön. Yhdistämällä osmoositeknologia ja vedenpuhdistamot, on mahdollista saada keksinnöstä tuplahyöty.

Tietysti uudessa teknologiassa, ja sen kaupallisessa käyttöönottamisessa on vielä monta kysymysmerkkiä. Mutta kuten uusista innovaatioista voi huomata, maailman energiataloudellinen tila ei ehkä olekaan niin hälyttävä miltä se tällähetkellä vaikuttaa. Jatkuvasti kehittyvä nanomateriaalitekniikka ja energiateknologiset keksinnöt mahdollistavat jo vuosikymmeniä sitten visioidut uudistuvan energian käyttömuodot.

Eräs osmoosisähkön positiivisimmista puolista on se, että se on käytännössä täysin vihreää sähköä. Voimalaitosten vuoksi ei ole tarpeen kahlita itse jokia perinteisten koskivoimaloiden tapaan, vaan osmoosisuodatus on mahdollista tehdä vuoksen ulkopuolella, jolloin kalatalous ei perinteiseen tapaan häiriinny.

Lisäksi tässä uudessa energiaratkaisussa positiivisinta on, että se on sovellettavissa useimmille rannikkoalueille. Myöskään jokien virtaamat tai tulvat eivät lähtökohtaisesti tulisi olemaan ongelma , sillä uudelle teknologialla vesimassojen virtaamamäärät pystyvät identtisinä jokeen ja mereen. Melkeinpä kaikki uuden tekniikan käyttöönottoon vaadittavat elementit ovat jo käsiemme ulottuvilla, joten lienee vain ajan kysymys kun ensimmäinen voimala saa hankeluvan.
Topic: Vallankumouksellinen energiantuotanto